Schornsteinfegerin – Ausbildungsbetriebe

 

Holger Künnemann Bezirksschornsteinfegermeister

Ralf Hewelcke Bezirksschornsteinfegermeister

Schornsteinfegermeister – Alexander Christ

Timo Stahl – Bezirksschornsteinfeger